Политика конфиденциальностиДОДАТОК 1

до Договору публічної оферти про надання психологом консультаційних послуг від 10 вересня 2021 року

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

Володілець персональних даних — особа, зазначена у п.1.1. Загальних умов, зазначеного вище Договору публічної оферти.

Дана Політика разом з вказаним вище Договором публічної оферти (за текстом — «Договір публічної оферти») являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних Замовника, які будуть оброблені.

Надаючи свої дані Психологу в електронному вигляді з використанням вебсайту  https://iskorka.com.ua/, Замовник погоджується з положеннями, викладеними в цій Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку його персональних даних.

Психолог поважає право суб’єктів персональних даних, що є Замовниками, на недоторканість та конфіденційність персональних даних та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних Замовників.

Особисті дані Замовників використовуються тільки з метою, що визначена цією Політикою та відповідає умовам Договору публічної оферти.

Обробка персональних даних відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України. Дана Політика надає Замовникам інформацію про мету отримання персональних даних, порядок обробки персональних даних, умови надання доступу до персональних даних третіми особами, іншу інформацію по порядку зберігання і використання персональних даних Замовників.

Персональні дані отримуються, зберігаються, обробляються і використовуються з наступною метою:

— надання Психологом/ послуг Замовникам у відповідності до умов Договору публічної оферти; — ідентифікація Замовника; — надання Замовникам усієї інформації, надання якої передбачено Договором публічної оферти та/або ЗУ «Про захист прав споживачів», та/або чинними нормами законодавства України;

Психолог збирає персональні дані Замовників при використанні Замовниками відомостей зазначеного вебсайту та інформації, яка надається Психологом Замовникам на підставі Договору публічної оферти та/або виконанні Замовником платежів, спілкуванні /переписці Замовника з Психологом

Психолог може отримувати від Замовника наступні дані (окремі з них):
- Прізвище, ім’я, по-батькові;

— Стать; — Дата народження фізичної особи; — Інформація про проблему, питання, з яким Замовник звертається до Психотерапевта, включаючи інформацію про стан здоров’я, іншу;

Контактна інформація: номер телефону, адреса електронної пошти Замовника, інша необхідна в межах взаємовідносин Сторін по Договору публічної оферти інформація.

Ознайомившись з умовами Договору публічної оферти Замовник:

• 1. засвідчує, що персональні дані про нього, надаються Замовником Психологу добровільно, чим підтверджує, що такі дані Психолог отримує правомірно і володіє ними на законних підставах; відповідно до вищевказаної мети їх обробки;

• 3.погоджується, що обробка Психологом/Психотерапевтом персональних даних про Замовника зумовлюється необхідністю реалізації Психологом прав та обов’язків відповідно до закону або в межах відповідного Публічного договору (оферти);

• 4.підтверджує отримання від Психолога належного повідомлення про права Замовника, мету збору персональних даних, інформації, надання якої передбачено Замовнику З У «Про захист персональних даних»;

• 5.надає право Психологу зберігати персональні дані Замовника протягом всього терміну діяльності Психолога або до моменту, коли Замовник побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання або передання, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин між Замовником та Психологом.


Замовник має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає Психолог відносно такого Замовника.Дата Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних є невід’ємним додатком до Договору публічної оферти про надання психологом консультаційних послуг від «10» вересня 2021 р., діє протягом строку, відповідно до строку дії зазначеного Договору.